MULTI JUICE – Nước Trái Cây Hỗn Hợp
1 hộp: 1.137.000 vnd / 6 hộp: 6.825.000 vnd

LUCENTA – Nhau Thai Hươu
1 hộp: 6.825.000 vnd / 6hộp: 40.950.000 vnd